Struktur Xilem dan Floem

Struktur Xilem dan Floem

Struktur Xilem dan Floem yaitu xilem terbuat dari sel mati, dinding tipis dari lignin, bersifat permeable. Floem terbuat dari sel hidup, bersifat permeable, memiliki sitoplasma.

Perbedaan Xilem dan Floem

Perbedaan Xilem dan Floem

Xilem tersusun dari trakhea, trakheid, serabut xylem, parenkim xylem berfungsi untuk membawa air dan mineral dari akar ke daun.

Floem tersusun dari sel tapis, sel pengiring, serabut floem dan parenkim floem yang berfungsi untuk membawa hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan.

Fungsi Xilem dan Floem

Fungsi Xilem dan Floem

Fungsi Xilem dan Floem adalah Xilem untuk mengangkut air dan zat hara tanah dari akar ke daun, Floem untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan.