Xilem dan Floem

Xilem dan Floem

Xilem dan Floem – Jaringan pengangkut pada tumbuhan terdiri dari xilem dan floem. Xilem atau jaringan pembuluh kayu dan floem atau jaringan pembuluh tapis....
Febby Setiandini
6 min read